اکانت تست Https Proxy

مشخصات اکانت:

Address: test-https.vpnmakers.com
Username: vpnmakers
Password: vpnmakers

توجه: این اکانت از هر ۱۰ دقیقه قطع شده و به مدت ۱ دقیقه غیر قابل استفاده می شود و حداکثر تعداد مجاز اتصال به آن ۳ بار در طول شبانه روز می باشد.

نحوه نصب و تنظیم:

آموزش Windows
آموزش Mac
آموزش Iphone و Ipad
آموزش Android
آموزش Linux (به زودی)

توجه: در آموزش های فوق فقط با سرور test-https.vpnmakers.com می توانید وصل شوید.