اکانت تست Open VPN

مشخصات اکانت:

Username: vpnmakers
Password: vpnmakers

توجه: این اکانت از هر ۱۰ دقیقه قطع شده و حداکثر تعداد مجاز اتصال به آن ۲ بار در طول شبانه روز می باشد.

نحوه نصب و تنظیم

توجه: در آموزش های فوق برای موبایل با پورت TCP فقط با سرور test.ovadd.com می توانید وصل شوید. برای سایر حالت ها و سیستم عامل ها نیز فایل تنظیمات متفاوت بوده و می توانید آن ها را از لینک های زیر دریافت کنید.

دریافت فایل تنظیمات UDP
دریافت فایل تنظیمات TCP